Geen heropstart van de activiteiten in juni

Beste ouders, beste leden,

Vandaag kregen we de blijde boodschap dat de scoutsactiviteiten terug opgestart mogen worden, mits naleving van de Corona-maatregelen. Met de leiding waren we superenthousiast en zijn we beginnen kijken hoe we dit het beste zouden kunnen aanpakken. Na alles overlopen te hebben, zijn we tot het besluit gekomen dat een heropstart voor de laatste 3 zaterdagen van juni, te veel risico met zich meebrengt. Kinderen komen uit verschillende bubbels samen op het terrein, bij vele spelletjes is er fysiek contact nodig en we zijn dan ook een hele grote scoutsgroep. De doorslaggevende factor werd uiteindelijk het feit dat we hiermee kampen in het gevaar gaan brengen: indien er toch leiding of kinderen besmet zouden zijn met virus, zonder dat zij het weten, bestaat er een kans dat dit overgedragen wordt door de spelletjes die er gespeeld worden. Dit zou betekenen dat de hele bubbel niet op kamp mag vertrekken... 

Ook al zouden wij niks liever hebben dan terug op zaterdag samen te ravotten, vinden we niet dat we onnodige risico's moeten nemen. We gaan daartoe alles inzetten op de kampen, zodat deze op de meest veilige manier verlopen en zijn daar alvalst enorm naar aan het aftellen! De beslissing om niet terug te heropstarten werd ook overlegd met alle andere Zeelse jeugdbewegingen en ook zij gaan dit risico niet nemen.

We hopen dat we de gewone scoutsactiviteiten terug in september kunnen opstarten en ondertussen kijken we énorm uit naar de kampen deze zomer! 

Inschrijven voor de kampen kan nog steeds via onderstaande google formulieren. De limieten van de Kakawe-kampen zijn nog niet bereikt, dus iedereen kan nog inschrijven! Ouders die hun kinderen inschreven, zijn er dus ook zeker van dat hun kind mee kan op kamp!

Kapoenen: https://forms.gle/iyb8dukyDkhKijdb9
Kabouters: https://forms.gle/e4TYfeJ48UAr581x7
Welpen: https://forms.gle/6igCJGavDZM6mxgk8
Jonggivers: https://forms.gle/dchJnm1PxZ4o9hwZ7

Kampbrochures zijn hier terug te vinden.

We hopen op jullie begrip en dan zien we elkaar snel terug op kamp!

Een stevige linker
De leiding