Bouwt

Op 't plan

In 't kort

Nieuw lokaal
> 2000 m² extra groen
Nieuwe materiaalruimte
Extra douches en toiletten
Sanitair voor mindervaliden
Speelelementen op nieuw terrein
Nieuwe nutsvoorzieningen (aardgas, water, elektriciteit)
Zuinigere verwarmingsinstallatie
Kampvuurkring
Renovatie en isolatie bestaande gebouwen

Steunen

We hebben een speciale bouwrekening geopend waarop u kan storten.

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Dit is ons tijdelijk toegestaan, speciaal voor ons bouwproject.

Overschrijven kan op de volgende manier:

Rekeningnummer:
BE55 4096 5041 4144
Naam:
BVG (BelastingVrije Giften Scouts en Gidsen Vlaanderen)
Exacte mededeling:
"BVG 5-347 ‘t HEEM SCOUTS EN GIDSEN ZELE"

Voor stortingen in 2015 ontvangt u in maart/april 2016 een fiscaal attest.

Voor stortingen in 2016 ontvangt u in maart/april 2017 een fiscaal attest.

Voor stortingen in 2017 ontvangt u in maart/april 2018 een fiscaal attest.

HARTELIJK DANK !

Wil je zelf een handje helpen of ken je een bedrijf dat wil steunen? Laat gerust iets weten via verbouwingen@scoutsengidsenzele.be!

In 't lang

Beste oud-scout, ouder, scouts-sympathisant,

Scouts en Gidsen Zele heeft grote plannen, daar heeft u misschien al iets van opgevangen.

Onze Zeelse Scouts doen het goed, de groep is gegroeid. Daardoor ontstond de behoefte aan wat extra ruimte. Tegelijk zijn onze bestaande gebouwen aan een opknapbeurt toe.

Ons plan bestaat daarom uit een uitbreiding van het heem met een nieuw lokaal en een afgesloten, droge materiaalruimte, en de renovatie en isolatie van de bestaande gebouwen. In de loop van 2015 werden al enkele voorbereidende werken uitgevoerd en als alles goed verloopt starten we de grote werken in het voorjaar van 2016.

Ook op het terrein buiten zijn er veel veranderingen: de verkaveling Eekstraat dwong ons terrein in een nieuwe vorm. Onze hoofdingang werd verplaatst en ligt nu in de Scoutstraat (!).

De kampvuurkring kreeg een nieuwe plaats en krijgt er binnenkort een speels element bij.

We verloren 2 rijen bomen van het bos, en de hoge oude populieren moesten geveld worden, maar er werden in het voorjaar al 350 nieuwe bomen en struiken geplant, en binnenkort komen er daar nog eens 200 bij. We werken dus ook buiten aan een tof en groen speelterrein.

Dit alles kost natuurlijk veel geld. We zijn zeer blij dat de gemeente Zele ons een subsidie heeft toegezegd, en we proberen altijd zo economisch mogelijk te werken door inzet van eigen mensen en met hulp van bevriende ondernemingen, maar een groot project blijft altijd een kostelijke zaak.

Lees de plannen verder in 't extra lang.

Foto's

In 't extra lang

Wij willen een aangenamer en  veiliger heem bieden aan onze leden:

  1. een groen, speelvriendelijk en veilig terrein creëren.
  2. een verbetering van het comfort mbv extra ruimte en vernieuwd sanitair.
  3. een efficiëntere energiehuishouding creëren door aanpassing van de nutsvoorzieningen en energiebesparende maatregelen
  4. het gebouw brandveiliger maken

Ons project is vrij uitgebreid: zowel het gebouw als het terrein krijgen een opknapbeurt en er wordt ook uitgebreid. Een woordje uitleg :

In 2005 werden wij geconfronteerd met verkavelingsplannen rondom ons terrein die eerst zelfs een totale onteigening van het terrein inhielden. Na veel acties en onderhandelingen kunnen de Scouts en Gidsen van Zele ter plaatse blijven, maar ons terrein is na een grondruil gedeeltelijk verlegd en herinrichting is dus nodig.

Gedurende 10 jaar zijn we extra zuinig geweest om eventuele kosten te kunnen opvangen  die de verkaveling met zich mee zou kunnen brengen. Daardoor loopt het onderhoud van ons heem wat achterop. Tegelijk kent de groep een groot succes en is er behoefte aan extra ruimte binnen.

Nu fase 1 van de verkavelingswerken op zijn einde loopt, is de situatie duidelijker. Tijd dus om in actie te komen en ons heem flink aan te pakken:

Een aangename kindvriendelijke buitenruimte

Meer groen  (inheemse houtwal en nieuwe bomen), kampvuurkring en speelberg, parking en fietsenstalling afgescheiden van het speelterrein, aftakking water en elektriciteit voorzien op  het buitenplein en de afvalruimte met containers uit het zicht geplaatst.

Een volledige omheining rondom het terrein (draadafsluiting + haagbeuk, poort) creëert veiligheid in 2 richtingen: de kinderen kunnen niet ongezien het terrein verlaten, omgekeerd is er minder gelegenheid voor vandalen en sluikstorters om het terrein te betreden.

Een deel van deze maatregelen worden bekostigd door de verkavelaar  – dit kon bekomen worden in de onderhandelingen rondom de grondruil.

Ruimte en comfort, vernieuwing van het sanitair

Met een extra daglokaal,  een tweede douchelokaal (jongens en meisjes apart) en de installatie van een mindervalidentoilet.  We verliezen hiermee een materiaalruimte en lossen dat op door een deel van de open opslagruimte aan de andere kant van het gebouw dicht te maken.

Nieuwe nutsvoorzieningen en energiebesparende maatregelen

Water en elektriciteit vernieuwen – nieuwe aansluiting via nieuw distributienet van de verkaveling vervangt oude aansluiting via oude erfdienstbaarheden achteraan Kouterbosstraat.

Voor het eerst aansluiten op het aardgasnet. Dat maakt plaatsing mogelijk van een nieuwe, zuinigere stookketel (nu mazout).

Plaatsen van dakisolatie op het hele gebouw en vervangen toplaag bestaande gebouwen.

Veiligheid

Door plaatsen van brandwerende deuren naar de vluchtweg in het gebouw, plaatsen van brandwerend plafond aan de vluchtweg,  plaatsen van een nooduitgangdeur achteraan in het gebouw, minder gasflessen in het gebouw door aansluiting op het gasnet, vernieuwen pictogrammen.

Deze plannen volgen op recente werken waarbij het plafond van de keuken brandveilig en waterwerend werd gemaakt en een nieuwe septische put met bijhorende leidingen naar de toiletten geplaatst werd. De keuken werd vorig jaar uitgerust met een inoxen kast en aanrechten.

Klik de plannen bovenaan deze pagina open.

Wil je zelf een handje helpen of ken je een bedrijf dat wil steunen? Laat gerust iets weten via verbouwingen@scoutsengidsenzele.be!