Oudercomité

U bent hier

Beste ouder(s)

Het oudercomité (OC) is een vzw die bestaat uit ouders, (jonge) oud-scouts en groepsleiding. Onze taak is vooral het beheren van onze gebouwen, materiaal en financiële middelen van de Zeelse scouts. Een zekere continuïteit van mensen is hier dan ook belangrijk. Het onderhoud en de renovatie van onze gebouwen vraagt bijvoorbeeld een lange-termijn visie. Het oudercomité (OC) fungeert ook als tussenpersoon voor vragen, opmerkingen of tips van de andere ouders in de verschillende takken naar de groepsleiding toe. Het OC heeft inderdaad die adviserende rol naar de leiding. Verder organiseren we samen met hen verschillende activiteiten zoals het bezoek van de Sint, de nieuwjaarsdrink, een pannenkoekenbak, en natuurlijk de jaarlijkse scoutsfeesten.

Algemeen contact: oc@scoutsengidsenzele.be