Oudercomité

U bent hier

Beste ouder(s)

Het oudercomité (OC) is een vzw die bestaat uit ouders, (jonge) oud-scouts en groepsleiding. Onze taak is vooral het beheren van onze gebouwen, materiaal en financiële middelen van de Zeelse scouts. Een zekere continuïteit van mensen is hier dan ook belangrijk. Het onderhoud en de renovatie van onze gebouwen vraagt bijvoorbeeld een lange-termijn visie. Het oudercomité (OC) fungeert ook als tussenpersoon voor vragen, opmerkingen of tips van de andere ouders in de verschillende takken naar de groepsleiding toe. Het OC heeft inderdaad die adviserende rol naar de leiding. Verder organiseren we samen met hen verschillende activiteiten zoals het bezoek van de Sint, de nieuwjaarsdrink, een pannenkoekenbak, en natuurlijk de jaarlijkse scoutsfeesten.

Het gebeurt af en toe dat leden afscheid nemen vooral omdat hun kind zelf ook na jaren stopt met scouting, of omdat de werk- en familiale omstandigheden dit lidmaatschap niet meer mogelijk maakt.

Je bent van harte uitgenodigd om eens de sfeer te komen snuiven op de eerste vergadering van dit werkjaar. Nieuwe mensen brengen een nieuwe dynamiek en nieuwe ideeën, twee dingen die steeds welkom zijn!

Geef je e-mail adres door en je wordt uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering.

Alvast bedankt en een stevige linker!

Sven Baeck en Martine Tackaert

Voorzitters

Algemeen contact: oc@scoutsengidsenzele.be of 0472 60 27 95