Scouts en Gidsen Zele
Menu

Verhuur materiaal

Contactpersonen

Materiaal Afmetingen Weekend > 3 dagen, prijs per dag
Patrouilletent

4x4m (binnenafmetingen)

6x4m (buitenafmetingen)

25 euro 8 euro
Frametent 6,5x8m 75 euro 16 euro
Armeense tent   75 euro 20 euro

 

Waarborg en betaling

De waarborg bedraagt 150 euro per tent, vermeerderd met eventuele waarborgen voor ander materiaal, met een maximum van 500 euro. De waarborg wordt samen met de volledige huurprijs ten laatste 5 dagen voor het begin van de huurperiode gestort op BE79 7370 3698 5133; of cash betaald bij het afhalen van het materiaal.

De waarborg zal ten laatste 3 weken na het terugbrengen van het materiaal teruggestort worden op het doorgegeven rekeningnummer, tenzij beschadiging of verlies vastgesteld werd. De verhuurder kan indien hij/zij dit wenst beslissen om de waarborg cash terug te betalen. De huurder verbindt zich er toe om op de afgesproken data het materiaal in dezelfde staat terug te brengen als waarin ze meegenomen werd. Indien het materiaal beschadigd werd zullen alle herstellings- of aankoopkosten door de verhuurder worden bepaald en door de huurder worden vergoed d.m.v. inhouding van de waarborg, of extra betaling indien de waarborg ontoereikend is.

De huurder is verplicht om alle schade of verliezen bij het terugbrengen te melden aan de verhuurder.

Tenten mogen niet nat of vuil ingepakt worden. Als dit door omstandigheden toch gebeurde is de huurder verplicht om dit te melden aan de verhuurder zodat wij de tenten kunnen drogen.